Szkolenia

Organizujemy zarówno szkolenia odbywające się cyklicznie
jak i te przygotowywane na życzenie.

Szkolenia w każdym miesiącu:

Kurs doskonalący dla pracowników ochrony
Po więcej szczegółów
przejdź TUTAJ.

Samoobrona
dla każdego
♦ 
dla kobiet

Strzelectwo
♦ szkolenia dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń palną
♦ zajęcia doskonalące umiejętności strzelania

Pierwsza pomoc
pierwsza pomoc przedmedyczna
użycie defibrylatora AED

Szkolenia na życzenie:

Dla służb ochrony
♦ szkolenia stewardów zgodnie z wymogiem PZPN
♦ szkolenia służb porządkowych i informacyjnych
♦ szkolenia dla kierowników ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych

♦ strzelanie statyczne i dynamiczne

♦  użycie środków przymusu bezpośredniego

techniki interwencyjne

szkolenia z zakresu ochrony VIP

       ♦ szkolenie dla pracowników ochrony (niekwalifikowanych)

 

Dla każdego
samoobrona

♦ nauka strzelania z użyciem broni palnej
pierwsza pomoc przedmedyczna

Dla firm
pierwsza pomoc przedmedyczna
♦ postępowanie na wypadek zagrożeń terrorystycznych
♦ ewakuacja osób na wypadek wszelkich zagrożeń
♦ organizacja bezpieczeństwa osób znajdujących się w dużych skupiskach
♦ BHP


Reklama

Reklama