Szkolenie z pierwszej pomocy

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie obejmuje m.in.:

  • ogólne zasady obowiązujące w ratownictwie, w tym przepisy prawa w tym zakresie;
  • opatrywanie ran;
  • postępowanie w przypadku krwawień tętniczych i żylnych;
  • postępowanie w przypadku złamań kości;
  • postępowanie w przypadku porażeń prądem elektrycznym;
  • postępowanie w przypadku oparzeń;
  • zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
  • użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

Szkolenie przewidziane jest na 8 godzin, obejmuje wykłady oraz ćwiczenia praktyczne i kończy się uzyskaniem certyfikatu. Cena udziału w szkoleniu – 80 zł. W przypadku firm i instytucji, które zamówią przeszkolenie grupy swoich pracowników, cena uzgadniana jest indywidualnie.

Najbliższe szkolenie:

06.02.2020 g. 9.00 Warszawa ul. Radiowa 14 lok. 11

Informacje i zapisy poprzez formularz kontaktowy, na e-mail: biuro@akademiabezpieczenstwa.net lub tel. 786259760

Reklama

Reklama