Szkolenie z pierwszej pomocy

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie obejmuje m.in.:

  • ogólne zasady obowiązujące w ratownictwie, w tym przepisy prawa w tym zakresie;
  • opatrywanie ran;
  • postępowanie w przypadku krwawień tętniczych i żylnych;
  • postępowanie w przypadku złamań kości;
  • postępowanie w przypadku porażeń prądem elektrycznym;
  • postępowanie w przypadku oparzeń;
  • zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
  • użycie atomatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

 

Szkolenie przewidziane jest na 8 godzin i obejmuje wykłady oraz ćwiczenia praktyczne. Cena udziału w szkoleniu – 80 zł. W przypadku firm i instytucji, które zamówią przeszkolenie grupy swoich pracowników, cena uzgadniana jest indywidualnie.

 

 

Najbliższe szkolenie:

19.10.2018 g. 8.00 Warszawa ul. Kolejowa 15/17 lok. 105

 

Informacje i zapisy poprzez formularz kontaktowy, na e-mail: biuro@akademiabezpieczenstwa.net lub tel. 786259760

Reklama

Reklama