Szkolenie dla pracowników ochrony (niekwalifikowanych)

Jesteś pracownikiem ochrony? Jeśli tak, to:

– Twoją pracę regulują szczególne przepisy.

– Dają Ci one szczególne uprawnienia, jak i szczególne obowiązki.

Czy znasz swoje uprawnienia i wiesz, jak z nich korzystać?

Czy wiesz, jakie masz szczególne obowiązki? Czy wiesz, że za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków może Ci grozić do 5 lat więzienia?

Czy wiesz, że Twoim najważniejszym obowiązkiem, z którego nikt Cię nie może zwolnić jest udzielenie pierwszej pomocy osobie, która jej potrzebuje? Czy umiesz to robić?

Poświęć jeden dzień na zdobycie podstawowej niezbędnej wiedzy z zakresu wykonywania zadań pracownika ochrony. Przygotuj się do pełnienia swoich obowiązków i nie pozwól sobie zarzucić nieznajomości swoich uprawnień i obowiązków.

Oferujemy Ci szkolenie obejmujące następujący zakres:

1. Zagadnienia prawne:

– uprawnienia i obowiązki pracownika ochrony (bez wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony)

– odpowiedzialność karna i cywilna pracownika ochrony

– zasady ochrony danych osobowych i obowiązki z tym związane

2. Pierwsza pomoc:

– ogólne zasady obowiązujące w ratownictwie, w tym przepisy prawa w tym zakresie;

– opatrywanie ran;

– postępowanie w przypadku krwawień tętniczych i żylnych;

– postępowanie w przypadku złamań kości;

– postępowanie w przypadku porażeń prądem elektrycznym;

– postępowanie w przypadku oparzeń;

– zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej;

– użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

Szkolenie przewidziane jest na ok. 9 godzin i kończy sięuzyskaniem certyfikatu poświadczającego odbycie szkolenia. Koszt – 80 zł. Dla firm specjalna oferta.

Kontakt: 786259760

Najbliższy termin 09.10.2019 godz. 09.00 Warszawa ul. Kolejowa 15/17,
21.10.2019 godz. 09.00 Warszawa ul. Kolejowa 15/17.Reklama

Reklama