Kurs doskonalący dla pracowników ochrony


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 roku p
rzewidziano minimum 40 godzin kursu a w tym:

4 godziny wykładów z zakresu przepisów prawa,
8 godzin wykładów i zajęć praktycznych z zasad udzielania pomocy przedlekarskiej,
12 godzin w formie zajęć praktycznych obejmujących wyszkolenie strzeleckie,
16 godzin w formie zajęć praktycznych z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych. 

Polecamy kurs doskonalący:

Kurs Doskonalący

 


Reklama

Reklama