Ochrona


Kurs doskonalący dla pracowników ochrony
Po więcej szczegółów przejdź TUTAJ.

Dla służb ochrony
♦ szkolenia stewardów zgodnie z wymogiem PZPN

♦ szkolenia służb porządkowych i informacyjnych
♦ szkolenia dla kierowników ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych

♦ strzelanie statyczne i dynamiczne

♦  użycie środków przymusu
bezpośredniego

techniki interwencyjne

♦ szkolenia z zakresu ochrony VIP


Reklama

Reklama